પી.સી.પટેલ (ગતાંકથી ચાલુ)

પી.સી.પટેલ (ગતાંકથી ચાલુ) પી.સી.નું જીવન બીજી સામાજીક પ્રવૃત્તીઓ સાથે સંકળાયેલું રહેલું. વર્ષો સુધી બે મીત્રોની જમીન અને વાડી સાચવી ને પાછી સ્વેચ્છાએ આપી દીધી. કાંઠા વીભાગની કેળવણીમાં રસ ધરાવતા. ભાગ લેતા. ઘણાં વર્ષોથી કોઈની સાથે લાંબીટુંકી નહીં. દેલવાડા ગામમાં એમનું આગલું સાસરું. તે સગાઈ મરણ તક સાચવેલી. દેલવાડા સંગ્રામ સ્મારકનો આગ્રહ એમનો. તે બધાએ સંયુક્ત થઈને સરજાવ્યું. મટવાડ શહીદ સ્મારકની પાયાની પ્રવૃત્તીમાં પ્રભુભાઈ, મોરારી વગેરે. જાળવણીમાં જી.સી.નો મુખ્ય ભાગ.

આવડા ફળીયા, મોખલા ફળીયા, આટ, બોરી ફળીયા, ઓંજલ, દાંડી, સામાપોર વીગેરે સ્થળોએ એમના સંખ્યાબંધ મીત્રો. એમનાં પત્ની રામીબેન થકી એમને ચાર પુત્રો અને બે પુત્રીઓ. હાલ બધાં જ પરદેશ-કેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડમાં સ્થીર થયાં છે. બધાં નીયમીત માતાપીતાની મુલાકાત લેતાં રહે છે.

આવા એક રાષ્ટ્રસેવકને વીદાય આપતાં હૈયું ભરાઈ આવે છે. ઈશ્વર એમના આત્માને ચીર શાતી આપે એવી હાર્દીક પ્રાર્થના. પ્રભુભાઈ સરદાર પટેલના મીત્ર, મણીભાઈ શ.ના મીત્ર, અમુલભાઈ, ઈશ્વરભાઈ, હકુમતભાઈ વગેરેના મીત્ર.

એમના જીવનનાં વીધ વીધ પાસાંઓનો મને ગાઢ પરીચય. એમના શીક્ષણમાં એમના જેરામ મામાનો ખાસ સહકાર. એ ન પકડાયેલા ત્યારે મામાને પકડી ગયેલા. એમના પકડાયા બાદ છોડી મુકેલા.

લી. દ. કેસરી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s