પી.સી.પટેલ (ગતાંકથી ચાલુ)

પી.સી.પટેલ (ગતાંકથી ચાલુ) કાંઠા વીભાગના વીદ્યાર્થીઓ માટે જે કાર્ય મણીભાઈએ અને નાગરજીએ કર્યું અને જાગૃતી આણી તે પ્રકારનું કાર્ય પ્રભુભાઈએ મટવાડ વીદ્યાર્થી મંડળ સ્થાપીને કર્યું. મંડળમાં અનેક વીદ્યાર્થીઓને સભ્યો બનાવ્યા અને નવસારી કોળી વીદ્યાર્થી આશ્રમના સંચાલન કાર્યમાં માર્ગદર્શન આપી સંપુર્ણ સહકાર આપ્યો. એટલું જ નહીંં વીદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રસેવાની પ્રેરણા પુરી. રજાના દીવસોમાં કાંઠાનાં ગામોમાં ગામસફાઈ, પ્રૌઢશીક્ષણ વગેરેની વ્યવસ્થીત પ્રવૃત્તી કરી અને આ વીદ્યાર્થી મંડળની પ્રવૃત્તીનો હેવાલ દર વર્ષે પ્રગટ થતો. આ બધાં કાંઠાનાં અન્ય ગામોના વીદ્યાર્થીઓને પ્રભુભાઈ પ્રત્યે સારું એવું માન હતું. અને આ બધાં કાર્યથી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં એ એક આગળ પડતા કાર્યકર્તા હતા. એઓ યુવાન વયે ગુજરાત પ્રાંતીય સમીતીના સભ્ય હતા. ગુજરાતના તમામ રાષ્ટ્રીય કાર્યકર્તાઓ એમને ઓળખતા અને સુમેળ રાખતા.

૧૯૨૮ની બારડોલી સત્યાગ્રહની લડત વેળા સુરત પાટીદાર આશ્રમમાંથી સત્યાગ્રહ પત્રીકા માટે એક ખાસ સમીતી નીમેલી, જેમાં પી.એસ. મુખ્ય તંત્રી, અને પ્રભુભાઈ વીગેરે અન્ય સભ્યોનો ગૃપ ફોટો પણ છે. આ બારડોલી સત્યાગ્રહ પત્રીકા પર સરકારે પ્રતીબંધ મુકેલો અને એ પ્રસીદ્ધ કરનારાઓ પર વોરંટ કાઢેલાં. તેમાં પી.એસ. પટેલ મુખ્ય, પણ પી.એસ. વોરંટથી પકડાયેલા નહીં, જેથી એની ગીરફતારીની માહીતી આપે તેને રોકડ ઈનામની જાહેરાત સરકારે મુંબઈ ગેઝેટમાં કરેલી. છતાં પણ પી.એસ. પકડાયેલા નહીં. પત્રીકાની નકલ મોજુદ છે. ગાંધીજીની દાંડીકુચની નીમક યાત્રામાં સુરતના આંગણેથી પી.એસ. અને પી.સી. જોડાયેલા. નીમક માટે દાંડીની પસંદગી અંગે પાટીદાર આશ્રમની સભામાં દાંડીનું સુચન કલ્યાણજીભાઈને ભાઈ પી.એસ.એ કહેલું કે દાંડી શું ખોટું છે? જેના પર કલ્યાણજીકાકાએ જલાલપોર તાલુકાની પ્રવૃત્તી પર વીશાળતા પુર્વક વીચાર કરી સરદાર વગેરેની મંજુરીથી દાંડી પસંદ થયેલું અને ગાંધીજીએ દાંડીને હરદ્વાર કહેલું. પી.સી. પટેલને અને પી.એસ. પટેલને રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તીમાં જુદા પાડી શકાય નહીં. કાંઠા વીભાગના અનાજસંકટ સમયે કાંઠાના આગેવાનોની એક સભા રાત્રે આટ ગામની પશ્ચીમે આવેલી ટેકરી પર રાખેલી. ચર્ચા વીચારણાને અંતે લોન ઉઘરાવેલી. તે રકમ રુપીયા ૬૦ હજાર જેટલી થયેલી. નવસારીના એક વાણીયા વેપારીએ ૱ ૯૦ હજારનો માલ આપેલો. આ સભાના સંચાલનમાં પ્રભુભાઈ, પી.એસ.એ ખાસ ભાગ ભજવેલો. પાછળથી ભાઈ પરસોત્તમ અને જી.સી. વગેરેએ પણ ઘણો ભાગ ભજવેલો. આ સમીતીનું નામ કાંઠા વીભાગ રાહત સમીતીરાખેલું. એના મંત્રીઓ પૈકી ભાઈ પરસોત્તમ એક મંત્રી હતા. આ સમીતીની મુખ્ય ત્રણ દુકાનો હતી-બોરી ફળીયા, આટ અને મટવાડ. શરુઆતનાં વર્ષોમાં આ દુકાનો ઘણી સારી ચાલેલી. પાછળથી અમુક દુકાનોમાં હીસાબી ગોટાળા થયેલા જેના સંશોધન અને નીકાલમાં પ્રભુભાઈ વગેરેએ અગત્યનો ભાગ ભજવેલો. રેશનીંગના જમાનામાં સરકારે અનાજ, કાપડ, ખાંડ, કેરોસીન વગેરેનો વહીવટ રાહત સમીતીને સોંપેલો. જેના હીસાબનું ઓડીટીંગ સરકારી અધીકારી કરતા. આ બધાં કાર્યક્ષેત્રોમાં પ્રભુભાઈનો અવાજ જોરદાર રહેતો.

છેવટે આ બધાં સમાજસેવાનાં ક્ષેત્રોમાં રાજરમતની ગંદી રમત મીશ્ર થઈ. અને સત્તાની લગામ માટે ભેદી પ્રવૃત્તી અમુક વર્ગે શરુ કરી. (વધુ આવતા અંકમાં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s