સી.કે.પટેલ (છીબુભાઈ કેશવજી પટેલ)

સી.કે.પટેલ (છીબુભાઈ કેશવજી પટેલ)

સી.કે. પટેલના હુલામણા નામે ઓળખાતા શ્રી.છીબુભાઈ કેશવજી પટેલ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સેનાનીઓમાં અનોખા સૈનીક હતા. એમના હાથે એક એવું સરસ કામ થઈ ગયું કે જેનાથી તેઓ ચીરસ્મરણીય બની રહ્યા.

દાંડીમાં ગાંધીજી છઠ્ઠી એપ્રીલ ૧૯૩૦ના રોજ મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરે તે પહેલાં વહેલી સવારે દરીયા કીનારે સમુદ્રસ્નાન કરવા ગયા. તે દરમીયાન ગાંધીજીનો ઉતારો જે મકાન(સૈફવીલા)માં હતો તેની સામે જ ખારપાટવાળી જમીનમાં કુદરતી મીઠું પાકેલું હતું. તે ઉપાડી ગાંધીજી સત્યાગ્રહ કરવાના હતા. તે જગ્યાએ સરકારે તમામ મીઠું મજુરો દ્વારા પાવડા વડે કાદવ-પાણીમાં ભેળવી દઈ ગાંધીજી માટે મીઠું ઉપાડવા જેવું રાખ્યું જ નહીં!

સદ્નસીબે તે સમયે ત્યાં સી.કે. પણ હાજર હતા. એમણે ઢોરના એક પગલામાં થોડું મીઠું રહી ગયેલું તેના ઉપર પાંદડાં, ઝાંખરાં નાખી ઢાંકી દીધેલું. સી.કે.એ તે બતાવ્યું ત્યારે ત્યાં હાજર રહેલાં સૌને હાશ વળી. અને ગાંધીજીએ નીચા નમી જમણા હાથે ચપટી મીઠું ઉપાડીને કાયદાનો ભંગ કર્યો. नमक का कानून तोड़ दिया ॥ જો સી.કે.એ આટલી અગમચેતી અને હીંમત ન દાખવ્યાં હોત તો…?!

તો બીજે અનેક સ્થળે મીઠું પાકતું હતું ત્યાં જઈને સત્યાગ્રહ તો થયો હોત; પણ આજે જે સ્થળે દાંડીમાં ગાંધી સ્મારકનું નીર્માણ થયું છે, તે ત્યાં ન હોત. કદાચ બીજી જ જગ્યાએ હોત. દાંડીમાં હાલમાં ગાંધી સ્મારક જે સ્થળે છે, તે ત્યાં નીર્માણ થયાનો મોટા ભાગનો યશ સી.કે.ને ફાળે જાય છે. કમનસીબી એ છે કે, સી.કે.નું આ કાર્ય ઘણું મહત્ત્વનું હોવા છતાં ઈતીહાસને પાને એની કોઈ નોંધ લેવાઈ નથી. (વધુ આવતા અંકમાં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s