અવસાન દયાળ કેસરી

અવસાન સમાચાર

દુઃખ સાથે જણાવવાનું કે મુ. શ્રી. દયાળભાઈ કેસરીનું પુસ્તક  આ બ્લોગ પર પુરું થાય તે પહેલાં આજે ન્યુઝીલેન્ડ સમય પ્રમાણે તા. ૫-૧૧-૨૦૦૮ ના રોજ બપોરે ઓક્લેન્ડમાં એમના નીવાસ સ્થાને એમનું અવસાન થયું છે. સદ્ગતના આત્માને પ્રભુ ચીર શાંતી આપે એવી પ્રાર્થના.

Advertisements

One response to “અવસાન દયાળ કેસરી

  1. એમના કુટુમ્બીજનોને મારા વતી દીલસોજી પાઠવશો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s