પાંચાકાકા સરદાર સાથે


પાંચાકાકા સરદાર સાથે અહીં એક બીજો પ્રસંગ પણ નોંધવા જેવો છે, જેથી ખ્યાલ આવે કે કઈ ધાતુમાંથી બનેલ હતા પાંચાકાકા, કયું રસાયણ કામ કરતું હતું એમનો પીંડ ઘડવામાં.

જેમ ગાંધીજી સાથે ઓળખાણ હતી, તેમ સરદાર વલ્લભભાઈ સાથે પણ ઓળખાણ હતી. માત્ર ઓળખાણ નહીંં, સરદારની આંખોએ એમને માપી લીધા હતા. એમને પણ સરદાર માટે પુજ્યભાવ હતો. ગાંધીજીની વીદાય બાદ એક વાર સરદાર બારડોલી આવેલા. પાંચાકાકાને ખબર પડી. પાંચાકાકા એમને મળવા ગયા. પરંતુ મુલાકાત થાય એ માટે બધી વીધી પુરી કરી શકેલા નહીં. નારાજ થઈને પાછા ફરતા હતા. તે વખતે ઑફીસની બારીમાંથી સરદારની નજર ગઈ. ઓળખી ગયા. બોલાવ્યા. અંદર બોલાવ્યા. પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યા. ખબરઅંતર પુછ્યા પછી પુછ્યુંઃ કેમ આવ્યા હતા? કંઈ ખાસ કામ હતું?”

પાંચાકાકાએ કહ્યુંઃ એક સંદેશો આપવા આવ્યો છું.

કહો.સરદારે કહ્યું.

ત્યારે પાંચાકાકાએ કહ્યુંઃ આપણા ગાંધીબાપુ તો ચાલ્યા ગયા. પણ તમે આપણા દેશની ગરીબાઈનો વીચાર કરજો, અને ગરીબોને રોટલો મળે એવું કાંઈક કરજો.

બસ આટલી જ વાત કહેવા માટે એ કરાડીથી બારડોલી ગયેલા પોતાના પ્રીય નેતાને મળવા માટે.

અને સરદાર… દેશના ગૃહપ્રધાન….

જેનો નાડીસંબંધ ગામડાની પ્રજા સાથે જોડાયેલો છે તે સરદાર, પોતાના એક ગામડીયા સાથીદારને, જેની આંતરડી ગરીબો માટે કકળતી હતી તે સાથીદારને, જોઈ જ રહ્યા! જોઈ જ રહ્યા!

આ લોક!

આ મારો દેશ!

સરદાર હલબલી ઉઠ્યા!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s