આઝાદહીંદ ફોજ

આઝાદ હીંદ ફોજ સુભાષબાબુ સીંગાપોર પહોંચે તે પહેલાં રાસબીહારી બોઝે ટોકીયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાપાનનું નાગરીકત્વ સ્વીકાર્યું હતું. કારણ કે દીલ્હીમાં લોર્ડ હાર્ડીજની સવારી જતી હતી ત્યારે તેમણે બોમ્બ ફેંક્યો હતો. પરીણામે હાથી મરી ગયો હતો. રાસબીહારી બોઝે ટોકીયોમાં ઈન્ડીયન ઈન્ડીપેન્ડન્સની સ્થાપના કરી હતી. દુશ્મનનો દુશ્મન તે મીત્ર, એ સીદ્ધાંતને આધારે જાપાનની સરકારે એમને પ્રમુખ તરીકે માન્ય રાખ્યા હતા. સુભાષબાબુના સીંગાપોર આવ્યાના સમાચારથી જાપાનની સરકારે એમનો સંપર્ક સાધ્યો અને સુભાષબાબુને સીંગાપોરમાં આઝાદ હીંદ ફોજની સ્થાપના કરવાની પ્રેરણા આપી. પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું. સુભાષબાબુ આઝાદ હીંદ ફોજના સરસેનાપતી બન્યા. એની ઘોષણા ૨૫ ઑગષ્ટ ૧૯૪૩ને દીવસે કરવામાં આવી. બ્રહ્મદેશ તો જાપાનીઓના શરણે આવી ગયું હતું. તેથી સુભાષબાબુએ હીંદુસ્તાનની આઝાદી માટે આઝાદ હીંદ ફોજ સાથે કુચ કરી. તાંબે, ટીડીમ અને પાલમ વગેરેને સર કરી કોહીમા અને ઈમ્ફાલની ટેકરીઓ સુધી ત્રીરંગો ઝંડો લહેરાતો કર્યો. આમ આઝાદ હીંદ ફોજ દેશના સીમાડા સુધી આવી પહોંચી હતી. ગજબનો ઉત્સાહ હતો.

આઝાદ હીંદ ફોજ અને હીંદ છોડોલડતના સત્યાગ્રહીઓ અંગ્રેજો સામે સહીયારી લડત લડે તે માટે દેશને પુર્વ સીમાડે જયપ્રકાશ અને સુભાષબાબુની મુલાકાત ગોઠવાઈ હતી. પણ એ બંને મહાપુરુષો જ્યાં મળવાના હતા ત્યાં સુભાષબાબુની સેના પહોંચી શકી નહીં. જો પહોંચી શકી હોત તો દેશનું ભાવી કદાચ જુદો જ વળાંક લેત! (હીંદ છોડો લડતમાંથી)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s