રામભાઈની કરામત


રામભાઈની કરામત

સ્વરાજ્યની લડતમાં કરાડીના મનુભાઈ ઉમેદરામ પાઠક પણ જોડાયા હતા. જેલમાં એમને મારી સાથે મૈત્રી બંધાઈ. જેલમાં માવલંકરદાદા કેદીઓને પેરોલ પર છોડાવતા હતા. પેરોલ પર છુટવા માટે કેટલીક વાર યુક્તીપ્રયુક્તીઓનો ઉપયોગ પણ થતો. એકવાર મનુભાઈએ પેરોલ પર છુટવા માટે એવી યુક્તી અજમાવી. અરજીમાં એવું જણાવ્યું કે એમનાં માતાજી ઘરડાં છે; મરણપથારીએ છે; મનુભાઈ એમના એકના એક દીકરા છે. એટલે માતાજીને જોવા જવા માટે એમને એક માસની રજા મળવી જોઈએ. જેલના વડાને અરજી મળતાં તેણે તપાસ કરાવી. પોલીસખાતાએ કરાડીમાં ઘરની તપાસ કરી. માને મટવાડ પોલીસથાણે આવી જવા કહ્યું. શંકાકુશંકા કરતાં માતાજી મટવાડ પોલીસથાણે ચાલતાં ચાલતાં ગયાં. પોલીસને સાબીતી મળી ગઈ. અરજી નામંજુર કરવામાં આવી. પણ મનુભાઈ એમ હાર માને તેવા ક્યાં હતા. બીજી વાર અરજી કરી. આ વખતે અરજી કરતાં પહેલાં રામભાઈ ઉંકાએ માતાજીને સંદેશો પહોંચાડી દીધેલો કે પોલીસો બોલાવે ત્યારે જવું નહીં. પથારીમાં જ પડ્યા રહેવું. માએ એમ જ કર્યું. કણસતાં કણસતાં જવાબો આપ્યા. મનુભાઈના પેરોલ મંજુર થયા. પણ પાછા વીમાસણમાં ડુબી ગયા. બાર દીવસ પછી તો છુટવાના જ હતા. મનુભાઈએ પેરોલનો અસ્વીકાર કર્યો. જેલવાળાઓને પણ નવાઈ લાગી! રામભાઈની પ્રયુક્તી સફળ નીવડી હતી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s