પ્રાણાયામનો ચમત્કાર

પ્રાણાયામનો ચમત્કાર

સુરત સબજેલમાં એક મુસ્લીમ યુવાન સાથે ઓળખાણ થઈ. એક દીવસ તેણે રાષ્ટ્રવાદી કેદીઓ પાસેથી હજામતની બ્લેડ ભેગી કરી અને ખાવા માટે તૈયાર થયો. બધાને એ વીચીત્ર લાગ્યો. કોકે કહ્યું કે એનું મગજ ચસકી ગયું છે. જેલયાત્રીઓએ આવો વીચીત્ર અનુભવ કદી જોયો કે અનુભવ્યો નોતો. એટલે બધા એને સમજાવવા લાગ્યા. છતાં બધા કેદીઓની હાજરીમાં એ બ્લેડ મોંમાં નાખીને ચાવી ગયો. ત્યારે કોક અનુભવીએ સમજાવ્યું કે પ્રાણાયામના પ્રયોગ કરનારાઓ બ્લેડ ખાઈ પણ શકે અને ખાધા પછી બહાર કાઢી પણ શકે.

Advertisements

One response to “પ્રાણાયામનો ચમત્કાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s