રોટલાનું રહસ્ય


રોટલાનું રહસ્ય

સાબરમતી જેલમાં બાજરીના રોટલા ખાતા ત્યારે ખેડુતને સુકી ભઠ જમીન ખેડતાં જે અનુભવ થાય તેવો અનુભવ દક્ષીણ ગુજરાતના કેદીઓને થતો. ગળે ઉતારતાં ગોળના પાણીનો સ્નેહાભીષેક આપવો પડતો. છતાં ૩૫ જેટલા રોટલા વધી પડતા. રામભાઈ એ વધેલા રોટલાની થપ્પી લઈને બહાર આવતા ત્યારે રામની વાનરસેનાના એ વારસો એના નામેરીની આસપાસ ડાહ્યાડમરા થઈને ગોઠવાઈ જતા. રામભાઈ દરેકને પ્રસાદમાં અકેક રોટલો આપતા. કોઈક લોભી જીવ બીજો રોટલો લેવા હાથ લંબાવતો ત્યારે રામભાઈ એને ટપારતા એલા, તને એક તો આપ્યો ને! ત્યારે એ જીવ શરમાઈ જતો. હાથ પાછો ખેંચી લેતો.

એક વાર રામભાઈ રોટલાનો પ્રસાદ વહેંચી રહ્યા હતા. ત્યારે જેકભાઈને એ વાંદારાઓની નકલ કરવાનું મન થયું. તેઓ ઉંચા ઓટલા પરથી રામભાઈ જ્યાં રોટલા વહેંચતા હતા ત્યાં હુપ હુપ કરતા કુદ્યા. વાંદરાઓને એમ થયું કે આ નપુંછીયો વળી કોણ? કુદાકુદ કરતા ભાગ્યા.

જેકના આ પરાક્રમથી બધા પેટ પકડીને હસ્યા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s