બ્રીટાનીયા બીસ્કીટ


બ્રીટાનીયા બીસ્કીટ

લડતમાં ભાગ લેનારા મોટા ભાગના યુવાનો હતા. સરખે સરખા હતા. ગમ્મત ન કરે તો પોલીસના ખુનકેસનો વીચાર મનને ચકડોળે ચઢાવતો હતો. એટલે ટીખળ કરી સમય પસાર કરતા હતા. જન્મથી જ બધા જુવારના રોટલા ખાવા ટેવાયેલા હતા. પરંતુ જેલમાં બાજરીના રોટલા આપવામાં આવતા હતા. ખાસ્સા ત્રણ. ગળે ઉતરતાં આનાકાની કરતા હતા. બે માંડ પુરા થતા. રામભાઈ ઉંકાભાઈ વધેલા ટુકડા ભેગા કરી લેતા, અને ચાર વાગે ચાના સમયે ઢોબલું ઠોકી લહેકાથી બુમ મારતાઃ બ્રીટાનીયા બીસ્કીટ, બ્રીટાનીયા બીસ્કીટ….અને સૌ હોંશે હોંશે આવીને ચા સાથે ખાઈ લેતા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s